Transportbandföretagens Riksförbund

Om Sinf

Sinf Logo Tag CMYK kopiera 200 pixlar
TBR är en branschorganisation inom Svensk Industriförening Sinf.

Genom anslutningen till Sinf får TBR:s medlemmar hjälp av Sinf:s jurister vid upprättandet och utformningen av olika affärsjuridiska avtal som ex. leveransavtal, kompanjonavtal, inköpsavtal, serviceavtal med mera. Medlemmarna får dessutom hjälp med :
– Biträde vid förhandlingar med kunder och leverantörer
– Affärsjuridisk rådgivning
– Lönesättning och andra personal , och arbetsrättsliga frågor som tolkning av lagar och kollektivavtal, samt råd och biträde vid tvister med personal och fackförbund.

Sinf vänder sig till företag som har behov av juridisk rådgivning inom affärsutveckling, arbetsrätt och affärsjuridik. Företag kan använda Sinf som sitt huvudkontor med egen bolagsjurist. Vi hjälper våra medlemmar med bland annat att tolka och skriva avtal, lösa frågor vid förhandlingar, ge råd kring personalfrågor och kollektivavtal. Vårt mål är att leverera råd och stöd till medlemsföretagen så att de blir framgångsrika, vilket vi gör på ett personligt och professionellt sätt. Våra kunder är både industri och tjänsteföretag, men också ett 20-tal branschorganisationer.

Sinf håller medlemmarna löpande informerade om förändringar i de kollektivavtal som medlemmarna är bundna av eller av annan anledning följer med mera.

Klicka in på sinfs hemsida www.sinf.se