Transportbandföretagens Riksförbund

Om TBR

Transportbandföretagens Riksförbund

Branschorganisation inom Svensk Industriförening – Sinf

Transportbandföretagens Riksförbund, TBR, är en rikstäckande branschorganisation för företag som tillhandahåller, levererar, servar och reparerar transportband.

TBR:s främsta uppgift är att utveckla och företräda medlemsföretagens intressen inom ovanstående och närliggande verksamheter, allt i syfte att få fram bättre produkter och service till sina kunder.

Områden som man vid detta arbete prioriterar är miljö, säkerhet och kvalitet. För att vidmakthålla denna policy har TBR utarbetat verktyg som skall underlätta för medlemmarna att upprätthålla de krav som kan ställas på ett modernt branschföretag. Bland dessa verktyg kan nämnas :

 • Tilläggsbestämmelser till NLM 02 för vulkaniseringsbranschen
 • Standardiserat serviceavtal
 • Branschförsäkring med en unik rättsskyddsförsäkring
 • Tillämpningsföreskrifter för hantering av leveransbestämmelser
 • Standardiserade begrepp och termer för vulkaniseringsbranschen
 • Garanti och reklamationsnämnd – där man kan få fram sakkunnig hjälp för att snabbt utreda hur ett arbete, som kunden inte är nöjd med, skall bedömas och behandlas. Detta för att undvika långdragna processer i såväl tingsrätt som hovrätt.
 • Lönestatistik för branschen mm.
 • Auktorisation , under 2001 införde TBR en modell för auktorisation av medlems företagen
 • Arbetsmiljölagstiftning – sammanfattning och uppdateringar av lagar och förordningar som rör branschen

TBR är en branschorganisation inom Svensk Industriförening , Sinf.

Genom anslutningen till Sinf får TBR:s medlemmar hjälp av Sinfs jurister vid upprättandet och utformningen av olika affärsjuridiska avtal som ex. leveransavtal, kompanjonavtal, inköpsavtal, serviceavtal mm. Medlemmarna får dessutom hjälp med:

 • Biträde vid förhandlingar med kunder och leverantörer
 • Affärsjuridisk rådgivning
 • Lönesättning och andra personal , och arbetsrättsliga frågor som tolkning av lagar och kollektivavtal, samt råd och biträde vid tvister med personal och fackförbund.
 • Sinf håller medlemmarna löpande informerade om förändringar i de kollektivavtal som medlemmarna är bundna av eller av annan anledning följer mm.

För ytterligare information kontakta Sinfs kansli tel : 08 440 11 70 eller besök Sinf www.sinf.se

TBR-15-argument