Transportbandföretagens Riksförbund

Bli medlem

Varför TBR?

Samlar branschen

TBR fungerar som mötesplats för branschens företrädare. Som medlem har du möjlighet att påverka vad föreningen ska arbeta med. Vår målsättning är att få en enhetlig terminologi inom branschen och därför tillämpar vi standardiserade begrepp och termer. Vi erbjuder kurser inom gummikunskap, gummitransportband, plastband, med mera.

TBR-certifiering

Som medlem i TBR får du tillgång till en internkontrollspärm med checklistor för vulkaniseringsbranschen. Dessutom har vi en arbetsmiljöpärm som kan tillämpas för en god arbetsmiljö.

Genom TBR kan ditt företag få genomgå en auktorisation och om företaget uppfyller de krav som ställs blir ni TBR-certifierade. TBR har en vision och målsättning att samtliga medlemmar ska vara ”certifierade” på så sätt att det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) implementeras i verksamheten.

Avtal

Dessutom får ni tillgång till branschanpassade arbetsmiljöföreskrifter (AFS) via webben, leveransavtal, NL, NLM med speciella tilläggsbestämmelser för vulkaniseringsbranschen samt NR och NU. Tillgång till lönestatistik för vulkaniseringstekniker erbjuds också.

Juridisk hjälp

TBR fungerar som garanti och reklamationsnämnd – där man kan få sakkunnig hjälp för att snabbt utreda hur ett arbete, som kunden inte är nöjd med, ska bedömas och behandlas. Detta för att undvika långdragna processer i såväl tingsrätt som hovrätt.

Genom medlemskapet i TBR är du också medlem i Sinf och kan därmed nyttja Sinfs tjänster inom arbetsrätt, affärsjuridik och affärsutveckling. Du kan till exempel få hjälp med personalfrågor och kollektivavtal samt få hjälp med avtalsskrivningar och att gå igenom avtal.

Fyll i din medlemsansökan>>

 

Föreningens medlemskrav:

Kvalifikationskrav för medlemskap